Srdeční výdej je základní veličinou výkonnosti krevního oběhu – znamená množství krve vypuzené srdcem do těla za 1 minutu. Přenesený význam netřeba rozvádět. Snad jen upřesnění, že měřený čas tvoří jeden lidský život.

Srdeční výdej do konce roku 2022 vydal 22 titulů současné české poezie v nakladatelství Masarykovy univerzity. Editorem edice je Vladimír Šrámek, typografii navrhuje Leoš Knotek. S edicí redaktorsky spolupracuje řada převážně brněnských básníků. Na konci roku 2013 se Srdeční výdej změnil v občanské sdružení s cílem oživit vydavatelské a další kulturní aktivity. Spiritus movens přijal jako svou téměř každodenní roli v edici básník Radek Štěpánek, malíř František Hubatka – již dříve úzce spjatý s mnoha knihami vznikajícími v Brně – bude dohlížet na výtvarný doprovod knih.

Plánů má naše občanské sdružení celou řadu. Společně doufáme, že chuť dál oživovat poetickou scénu poměrně šedivého Česka zúčastněné rychle nepřejde a že bude naše aktivita příznivě vnímána všemi, kdo chtějí třetí tisíciletí prožít ve vázaném i volném verši.

Srdeční výdej o.s.
Skořepka 498/11, 602 00 Brno
IČO: 02486075
č.ú. 2900541936/2010
E-mail: radek.stepanek@srdecnivydej.cz